„Солидарността е понятие, по-широко от братство; братството е човешка, а солидарността е универсална идея …” Виктор Юго (Философска проза)