Нашите възможности

Organization„Френско-българска солидарност” разполага с широка мрежа от контакти както във Франция, така и в България. Това ни позволява директно присъствие на съответната територия и създава положителна синергия. Работните ни екипите са съставени от членове на сдружението и на местни партньори. Разчитаме на добрите си управленските и комуникационни умения за довеждане до успешен край на започнатите проекти.

Към проекти, насочени към социално-икономическо развитие, пристъпваме след обстоен анализ на възможностите и предизвикателствата.

Финансовите средства на сдружението идват единствено от частни дарения. Бюджетът е ограничен, затова сдружението трябва добре да подбира  проектите си.