Нашите проекти

Дейността на „Френско-българска солидарност” е в три основни категории: еднократни проекти, периодично повтарящи се проекти, дълготрайни проекти.

Нашите еднократни хуманитарни проекти

ФБС подпомага обществени  структури
•    за социални услуги,
•    читалища
•    училища, домове за сираци, …

Нашите периодични проекти

– Интернет сайт, който предоставя актуална информация за всички наши проекти и участниците в тях.
– „Коледа в България” – дърготраен проект на студенсткото сдружение SOLIDARI’TERRE от две елитни висши училища в град Лион, „Централното висше инжеренто училище” и „Бизнес училище EM”. Те прекарват коледно-новогодишните празници /около седмица/ в отделни домове за сираци в България (Ловеч, Дрен, Хасково, Пловдив …) като носят на децата подаръци и им дават своето внимание и обич. Подпомагат финансово тези довоме за осигурпяване на по-добри условия за питомците им. От дузина години ФБС предоставя логистична и човешка подкрепа за тези операции на SOLIDARI’TERRE като им осигрява
•    връзка с домове за сираци,
•    контрол на средствата, събрани от студенти за подобряване на условията за живот на децата,
•    решаване на текущите проблеми на място, …

Нашите дългосрочни проекти

Стремежът ни е тези проекти да имат положителен социално-икономически ефект въхру съответната територия. Те трябва да достигнат до етап на самофинансиране, който да осгурява независимост на ангажираните с тях местни актрьори.
Успешното провеждане през 2004 г. в Ловеч на голям исторически спектакъл в сътрудничество с други френски и български сдружения позволи на ФБС да покаже една от възможностите за добро оползотворяване на културно-историческото наследство с цел развитие на туризма.

Сдружение „Френско-българска солидарност” обмисля създаването на Фондация „Звук и светлина на България” за насърчаване развитието на мрежа от исторически спектакли от този тип, подпомагащи културния туризъм в България с дълготрайна икономическа стойност.