Дарения

Даренията са предназначени за  хуманитарните операции на сдружението, включително за  сирийските бежанци от лагера в Харманли.

Как да направите дарение в подкрепа на нашите действия?

  • Чрез изпращане на банков чек по пощата до седалището на ФБС на адрес:

SFB / co Daniel Pichot, 6 rue Lounes Matoub 93300 Aubervilliers.

  • Чрез банков превод по сметката на ФБС /SFB /:

IBAN FR76 4255 9000 0321 0267 7230 310         BIC: COOPFRPPXXX

    • Онлайн чрез Paypal с банкова карта: кликнете върху бутона по-долу .

Защо да се ангажирате с ФБС?

Защото обичате България и българите,
Защото сте добре запознати с икономическите и социални проблеми в България,
Защото искате да действате чрез организация с доказан опит.

Вашето дарение към ФБС, независимо на каква стойност е, ще подпомогне  хуманитарните проекти на сдружението.

Защо е разумно да се ангажирате с ФБС?

Защото оперативните разходи на сдружението са сведени до минимум (по-малко от 4% през изминалите години). В голямата си част те се поемат от ръководството, за да се запазят даренията за хуманитарни каузи.
Защото разходите за дейността се контролират редовно като подлежат на проверка по документи и на място. А когато проектите завършат, се прави доклад с анализ на силните страни и областите, в които е необходимо подобрение.

От къде можете да получите необходимата информация за управлението на сдружението?

Финансовият отчет на Сдружението се представя на Годишното общо събрание заедно с отчета за дейността, в който се прави анализ на  различните проекти. Протоколите от Общото събрание са на разположение онлайн на интернет страницата на сдружението.
По време на Общото събрание всеки дарител може да поиска информация за разходите, направени от сдружението. Такава информация може да бъде искана от всеки дарител и по всяко друго време. Dernier PV – AG, ici (Последно Общ доклад събрание, френска версия)