Кои сме ние?

SFB_image-solidariteСдружение „Френско-българска солидарност”

е основано през април 2001 г. от Даниел Пишо и е регистрирано в Префектурата на Париж на 16 май 2001 г. (ДВ, 16 юни 2001 г.). То е сдружение в обществена полза с филантропична и хуманитарна цел.

Кликнете тук, за да откриете статията „България в моя живот: Daniel Pichot“, написана от българския National Radio през октомври 2013 година.

19 години „Френско-българска солидарност” в действие.

Сдружение ФБС дава възможност на всички, които желаят, да покажат конкретно своята солидарност – както французи към българите, така и обратно – българи към французите. Солидарността се изразява от една страна чрез навременни действия за помощ и от друга страна чрез създаване на проекти за развитие.

Солидарност, оправдана от икономическата ситуация

Все още икономическото положение в България е доста трудно за голяма част от населението, което оправдава организирането на благотворителни дейности.

След като в продължение на няколко години изпращаше различни дарения, които да помогнат по най-добър начин нуждаещите се (с дрехи, одеяла, компютри, учебно и медицинско оборудване), ФБС реши да промени начина си за действие. За по-добро използване на средствата, събрани от дарителите, ФБС закупува вече нужното на място или финансира местни дейности (проекти, оборудване, …), като следи за доброто усвояване на средствата и успешното провеждане на акциите.

УСТАВ

научете повече


SFB също е във Facebook, присъединете се към нас!